Lékařský tým

MUDr. Hana Sklenářová
MUDr. Hana Sklenářová
Praktický lékař
Studovala jsem Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2007 jsem získala specializovanou způsobilost v oboru všeobecné lékařství. Od té doby jsem pracovala jako praktická lékařka ve Slušovicích. Absolvovala jsem také roční kurz pracovního lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze. Na poliklinice MŮJ LÉKAŘ budu nyní působit jako praktická lékařka a lékařka pro pracovně lékařskou péči.
MUDr. Zuzana Straňáková
MUDr. Zuzana Straňáková
Praktický lékař
Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem absolvovala v roce 2018. Vybrala jsem si obor praktické lékařství. Nejdříve jsem pracovala v ordinaci praktické lékařky v Malenovicích, kde jsem získávala potřebnou praxi. Nyní nastupuji na polikliniku MŮJ LÉKAŘ a jsem moc ráda, že se můžu stát součástí týmu.
Eva Polanská
Eva Polanská
Sestra
Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v Gottwaldově. Nejdříve jako mladá sestřička jsem pracovala v nemocničním zařízení, následně několik let ve stomatologické ordinaci. Ráda bych svoji profesní kariéru završila jako sestra v ordinaci praktického lékaře na poliklinice MŮJ LÉKAŘ.
Hana Kročilová
Hana Kročilová
Sestra
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Uherském Hradišti a pomaturitní specializační studium v Brně. Po studiu jsem měla šanci vyzkoušet práci jak u lůžka, tak jako staniční sestra na interním oddělení v nemocnici. Před čtrnácti lety jsem přešla do ambulantní diabetologické ordinace. Nyní bych své pracovní zkušenosti ráda rozšířila v ordinaci praktické lékařky na poliklinice MŮJ LÉKAŘ.
MDDr. Adéla Tikovská
MDDr. Adéla Tikovská
Stomatoložka
V roce 2003 jsem vystudovala VOŠ v oboru dentální hygieny a mnoho let jsem se tomuto oboru věnovala a zdokonalovala se. Časem mi ale došlo, že chci lidem pomáhat mnohem více, a tak jsem vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nyní pečuji o své pacienty jak v oblasti dentální hygieny, tak i stomatologie. Na polikliniku MŮJ LÉKAŘ jezdím vypomáhat, jak mi čas dovolí, jelikož mi není lhostejná situace s nedostatkem stomatologů v této lokalitě.
MDDr. David Mach
MDDr. David Mach
Stomatolog
Po vystudování 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem začal pracovat na zubní klinice Adela dental care v Praze a věnuji se především stomatochirurgii a implantologii. Na polikliniku MŮJ LÉKAŘ jezdím jednou měsíčně, abych v této lokalitě, kde je nedostatek stomatologů, vypomohl obzvlášť v oblastech mých specializací.
MUDr. Radomír Humplík
MUDr. Radomír Humplík
Stomatolog
Vystudoval jsem obor Stomatologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem promoval v roce 2009. Celý svůj profesní zubařský život se věnuji převážně záchovné stomatologii (zhotovování výplní a ošetřování kořenových kanálků). Na poliklinice MŮJ LÉKAŘ ordinuji na částečný úvazek a jsem velmi rád, že mohu být součástí tohoto týmu.
Věra Gajdůšková
Věra Gajdůšková
Sestra
Střední zdravotnickou školu jsem absolvovala ve Zlíně v oboru všeobecná sestra. Po maturitě jsem nastoupila do Baťovy nemocnice ve Zlíně na interní oddělení a poté na interní JIP. Po mateřské dovolené jsem několik let pracovala v zubní ordinaci v Uherském Brodě. Nyní bych chtěla získat další nové zkušenosti na poliklinice MŮJ LÉKAŘ.
Adéla Špíšková
Adéla Špíšková
Zubní instrumentářka
Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v Uherském Hradišti. Již v loňském roce jsem na poliklinice MŮJ LÉKAŘ byla na praxi a jsem ráda, že po ukončení studia zde můžu pracovat jako zdravotní sestra a být součástí tohoto kolektivu.
Petra Jurnyklová, DiS.
Petra Jurnyklová, DiS.
Dentální hygienistka
Po absolvování osmiletého gymnázia v Uherském Brodě jsem nastoupila na Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Praze, kde jsem poté vystudovala obor Dentální hygienistka. Tento obor mě nadchl, baví mě se v něm stále zdokonalovat a vzdělávat. Láska k našemu kraji byla silnější než lákadla hlavního města, proto pro mě byla nabídka práce na poliklinice MŮJ LÉKAŘ velmi atraktivní. Poliklinika je moderně vybavená, má příjemné prostředí a velmi milý kolektiv zaměstnanců. Je tu zkrátka radost pracovat.
MUDr. Jana Procházková
MUDr. Jana Procházková
Oftalmoložka
Po ukončení studia na Lékařské fakultě MU v Brně v roce 2002 jsem nastoupila na oční oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Po dvou letech jsem se vrátila do svého rodného kraje a přešla jsem na oční oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. V roce 2005 jsem úspěšně složila atestaci z oftalmologie a následně v roce 2009 získala specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie. V nemocnici jsem pracovala na ambulanci a v posledních letech jsem se více věnovala problematice zeleného zákalu. Od léta 2017 jsem přijala nabídku pracovat pro polikliniku MŮJ LÉKAŘ, kde mohu ordinovat v nově zařízené ambulanci s moderními přístroji.
Štěpánka Surá
Štěpánka Surá
Sestra
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Kyjově – obor všeobecná zdravotní sestra. Po maturitě jsem nastoupila do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na Oční oddělení a po dvou letech jsem přešla na oddělení Hemodialýzy. Po MD jsem pracovala na hemodialyzačním středisku v Uherském Brodě. Absolvovala jsem specializační vzdělávání v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní péče v Brně. Po deseti letech jsem potřebovala změnu, a proto jsem nastoupila do ambulance praktického lékaře pro dospělé. Nyní pracuji na poliklinice MŮJ LÉKAŘ na oční ambulanci.
Bc. Jana Bučková
Bc. Jana Bučková
Fyzioterapeutka
Fyzioterapii jsem vystudovala nejdříve jako DiS. Bakalářský titul jsem získala při zaměstnání na Zdravotnické univerzitě v Banské Bystrici. Praktické dovednosti získané v průběhu 14 let v Lázních Luhačovice na dětských odděleních a různých stážích v ambulantním zařízení pro dospělé jsem doplnila dalším vzděláváním na certifikovaných odborných kurzech. Mojí doménou jsou především funkční poruchy pohybového systému, které vznikají naším životním a pracovním stylem.
Mgr. Šárka Dostálová
Mgr. Šárka Dostálová
Fyzioterapeutka
Vystudovala jsem magisterský obor fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem své nově nabyté zkušenosti uplatňovala v Lázních Luhačovice. Fyzioterapie mi přirostla k srdci a neustále se v ní zdokonaluji. Nabídka práce na poliklinice MŮJ LÉKAŘ je pro mě atraktivní, protože mi umožňuje pracovat v rodném kraji a napomoct tak rozšířit povědomí o fyzioterapii.
Silvie Procházková
Silvie Procházková
Masérka
Profesi masérky se věnuji asi od roku 2008, kdy jsem úspěšně ukončila masérský kurz ve Zlíně. Začínala jsem s klasickými masážemi, později se zdokonalila v baňkování, v masážích lávovými kameny a v masáži obličeje. Svoji práci chci nadále zdokonalovat učením dalších blahodárně prospěšných masáží pro tělo i duši.
Světlana Mužíková
Světlana Mužíková
Recepční
Snažím se efektivně naplánovat čas klientů i týmu polikliniky, poskytovat spolehlivou administrativní podporu a kvalitní pracovní zázemí v přátelském duchu.
Oldřiška Otrubová
Oldřiška Otrubová
Recepční
Jako jedna z týmu polikliniky se snažím najít nejlepší řešení pro klienta i lékaře v milém a příjemném prostředí.
Noví pacienti
Věnujte péči svému zdraví. Staňte se pacientem naší kliniky, kde každý dostane odbornou péči s úsměvem a bez bolesti. Stačí kliknout.
Top