Klinická psychologie pro dospělé

Víme, že péče o psychické zdraví je stejně důležitá jako péče o zdraví fyzické.
Proč je psychické zdraví důležité?
Duševní pohoda je základem pro šťastný a plnohodnotný život. Když se cítíte dobře psychicky, máte více energie, jste produktivnější a schopní lépe zvládat každodenní výzvy.

V dnešní hektické době jsme ale často vystaveni náročným situacím a mnoho z nás se potýká s různými obtížemi. Nemáme vždy dostatek energie ani neznáme všechny možnosti, jak tyto obtížné situace zvládat. Proto jsme do naší nabídky zařadili péči klinické psycholožky , která vám pomůže najít cestu k lepšímu psychickému zdraví a vyrovnanosti. Setkání vždy probíhá v důvěrném a bezpečném prostoru mezi psycholožkou a pacientem.

Nabízíme

  • psychologickou diagnostiku - objasnění přičin obtíží pomocí diagnostických metod a návrh účinného postupu pomoci a péče
  • krizovou intervenci – poskytnutí neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat
  • psychoterapeutickou podporu, psychologickou prevenci a poradenství ke zdravému způsobu života - umění relaxace, duševní hygiena
  • pomoc v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů – jak zvládat těžkou nemoc, svůj fyzický či duševní handicap
  • odbornou posudkovou činnost
Cílem psychologické pomoci pacientovi je rozpoznání, upřesnění a porozumění jeho potížím – psychodiagnostika . Probíhá nejméně ve 3 setkáních, doba jednoho setkání je většinou 60 minut. Součástí diagnostiky je anamnéza, rozhovor a specifické diagnostické metody.

Cílem psychoterapeutické podpory je zmírnění nebo odstranění potíží, především však pomoc pacientovi k dosažení, obnovení či rozvoji kvalitního života. Doba trvání jednoho sezení bývá většinou 60 minut. Sezení se konají opakovaně, s týdenní či 2-týdenní pravidelností. V závislosti na potížích a stanovených cílech může podpůrná péče trvat týdny, měsíce až roky. 

Cílem krizové intervence je podpora při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž. Je určena pro ty, kteří se nachází v akutní psychické krizi např. z důvodu ztráty blízké osoby, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své či svých blízkých, prožitého násilného činu... Počet setkání je individuální, dle aktuálních potřeb, končí v momentě stabilizace psychického stavu.

Péči může využít každý z vás, buď přímou úhradou nebo ze zdravotního pojištění. Pojištěnci zdravotních pojišťoven VZP, ČPZP, ZPŠ, RBP, ZPMV, VOZP mají nárok na služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a není třeba žádanky.
Mgr. Marta Beníčková
Mgr. Marta Beníčková
Klinická psycholožka
Vzdělání jsem absolvovala na Psychologické ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jednooborová psychologie. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. Již více víc než 12 let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, jako klinický psycholog. Moje zkušenosti jak v terapii, tak i v diagnostice jsou plně vázány na pacienty především psychosomatické, ale i psychiatrické. Snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými, tak i s mentálními. Pracuji jako biosyntetický terapeut. Tato metoda využívá při práci s klienty procesuální přístup, díky kterému dokážu, často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta, rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby. Vždy s respektem k individuálním odlišnostem i k jedinečným vnitřním zdrojům každého z nich. Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů, workshopů, výcvik v KIP a ukončila jsem komplexní terapeutický výcvik v metodě Biosyntetická psychoterapie. Mým životním krédem „je pomáhat srdcem“.
Víte, že zdravá mysl přispívá k celkovému fyzickému zdraví, snižuje riziko vzniku různých onemocnění a zvyšuje tak kvalitu života?

Ceník

Cílené psychologické vyšetření (vyšetření pozornosti, paměti, emoční nastavení, ...)
3 000 Kč
Kontrolní psychologické vyšetření
2 000 Kč
Komplexní psychologické vyšetření
6 000 Kč
Komplexní psychologické vyšetření pro zbrojní průkaz
6 000 Kč
Vstupní či jednorázová konzultace / intervence
1 200 Kč
Následující konzultace / intervence
1 000 Kč
Administrativní úkony (60 min)
500 Kč
Noví pacienti
Věnujte péči svému zdraví. Staňte se pacientem naší kliniky, kde každý dostane odbornou péči s úsměvem a bez bolesti. Stačí kliknout.
Top