Praktický lékař

Nabízíme kvalitní a komplexní služby všeobecného praktického lékaře, jako jsou preventivní prohlídky, konzultace, očkování, vyšetření, prevence i léčba chorob. Kromě vysoké odbornosti našeho lékaře je u nás výhodou i možnost spolupráce s dalšími odbornými pracovišti kliniky.
MUDr. Hana Sklenářová
MUDr. Hana Sklenářová
Praktický lékař
Studovala jsem Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2007 jsem získala specializovanou způsobilost v oboru všeobecné lékařství. Od té doby jsem pracovala jako praktická lékařka ve Slušovicích. Absolvovala jsem také roční kurz pracovního lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze. Na poliklinice Můj lékař budu nyní působit jako praktická lékařka a lékařka pro pracovně lékařskou péči.
MUDr. Gabriela Pšenicová
MUDr. Gabriela Pšenicová
Praktický lékař
Vystudovala jsem obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Klinickou praxi jsem získala v KNTB ve Zlíně a úspěšně jsem absolvovala také základní kmen v oboru dermatovenerologie. V současné době se připravuji na atestace v oboru všeobecného praktického lékařství.
Eva Polanská
Eva Polanská
Sestra
Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v Gottwaldově. Nejdříve jako mladá sestřička jsem pracovala v nemocničním zařízení, následně několik let ve stomatologické ordinaci. Ráda bych svoji profesní kariéru završila jako sestra v ordinaci praktického lékaře na poliklinice Můj lékař.
Jaroslava Guričová
Jaroslava Guričová
Sestra
Vystudovala jsem Zdravotnickou školu v Brně. Poté jsem několik let pracovala v Praze na JIP. Po získání zkušeností jsem se vrátila zpět na Moravu a pracovala na interním oddělení. Když se mi naskytla možnost pracovat na poliklinice Můj lékař, neváhala jsem.
Víte, že pravidelné preventivní prohlídky mohou odhalit i vážné a bez lékařské pomoci nesnadno rozpoznatelné choroby? Včasnou léčbou pak člověk může předejít řadě nepříjemností.

Ceník

Pracovně - lékařské služby kat. 1. a 2. - smluvní partner
500 Kč
Pracovně - lékařské služby kat. 2R, 3, 4 - smluvní partner
700 Kč
Pracovně - lékařské služby kat. 1. a 2. - nesmluvní partner
600 Kč
Pracovně - lékařské služby kat. 2R, 3, 4 - nesmluvní partner
800 Kč
Odběr biologického materiálu v rámci pracovně - lékařské prohlídky
50 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
400 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (nad 60 let věku)
300 Kč
Vystavení Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství („potravinářský průkaz“)
250 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (svářeč a podobně)
300 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbraně (zbrojní průkaz)
400 Kč
Vyšetření včetně potvrzení pro cesty do zahraničí
400 Kč
Vyšetření pro sportovní a jinou zájmovou činnost
300 Kč
Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ZP
400 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace
200 Kč
Vyšetření pro studium na střední a vysoké škole, kurzy, nástavbové studium
100 Kč
Výpis pro pojišťovnu - úrazová pojistka
250 Kč
Vypracování posudku a hodnocení pro určení „bolestného“
250 Kč
Vypsání lázeňského návrhu - samoplátce
400 Kč
Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace pro potřeby komerčního pojištění
500 Kč
Zpráva pro policii, soudy apod. (např. v rámci adopce apod.)
250 Kč
Vystavení duplikátu lékařského nálezu či jiného dříve vydaného potvrzení
150 Kč
Administrativní výkon lékaře (nespecifikovaný v tomto ceníku) á 10 min
100 Kč
Administrativní výkon sestry (nespecifikovaný v tomto ceníku) á 10 min
50 Kč
Aplikace injekce na žádost pacienta
100 Kč
Odběr krve na žádost pacienta
100 Kč
Cílené vyšetření pacienta – nepojištěného
200 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta - nepojištěného
150 Kč
Aplikace očkování
150 Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
200 Kč
Test na okultní (skryté) krvácení - POCT
150 Kč
Vyšetření CRP (hodnocení zánětu) - POCT
150 Kč
Vyšetření INR (srážlivost krve) - POCT
200 Kč
EKG na žádost pacienta
200 Kč
Infuzní terapie vitamínem C (více informací)
1 000 Kč

Galerie

Noví pacienti
Věnujte péči svému zdraví. Staňte se pacientem naší kliniky, kde každý dostane odbornou péči s úsměvem a bez bolesti. Stačí kliknout.
Top