Rehabilitace a fyzioterapie

U nás je rehabilitace postavena na spolupráci rehabilitačního lékaře a fyzioterapeutů. Tímto propojením vám můžeme dopřát kompletní péči o váš pohybový aparát. Rehabilitační lékař vám nejprve zajistí komplexní diagnostiku a sestaví vám kompletní rehabilitační plán. Poté se dostanete do péče k jednomu z našich zkušených fyzioterapeutů a budete společně pracovat na vaší individuální terapii.

Záleží nám na tom, abyste se co nejrychleji zbavili akutních či chronických obtíží pohybového aparátu a vrátili se ke stylu života, na jaký jste byli zvyklí.

Nabízíme

 • fyzioterapii pro funkční poruchy pohybového aparátu akutní & chronické
 • pooperační a poúrazovou fyzioterapii
 • fyzioterapii pro dospělé i děti od předškolního věku
 • manipulační a myoskeletární léčbu
 • přístrojovou fyzioterapii – elektroterapie, ultrazvuk, magnetoterapie, hluboká oscilace
 • sportovní fyzioterapii
 • regenerační fyzioterapii
 • dětskou fyzioterapii pro nejmenší děti - od narození do 1 roku
Náš tým systematicky vzdělávaných erudovaných odborníků kombinuje kvalitní fyzioterapeutické služby s využitím nejmodernějších metod a technologií. S našimi klienty pracujeme v moderních, nově zrekonstruovaných prostorách a výhodu je i parkoviště a bezbariérový vchod.

Přenechte problémy s vaším pohybovým aparátem na nás a svěřte se do péče našeho odborného týmu.
Rehabilitace
Aby byla jakákoli terapie účinná, musí být správně zacílená. Z toho důvodu je pro nás klíčové mít co nejvíce informací o stavu pacienta. Na základě toho vám rehabilitační lékařka :
 • zajistí komplexní diagnostiku pohybového aparátu včetně pohybových stereotypů
 • sestaví rehabilitační plán
 • řídí rehabilitační léčbu
 • vede a koordinuje činnost celého rehabilitačního týmu
 • předepíše, v případě potřeby, odpovídající farmakoterapii

Péči může využít každý z vás, buď přímou úhradou nebo ze zdravotního pojištění na základě poukazu K. Ten vám vystaví praktický lékař, neurolog, ortoped, chirurg, popřípadě lékaři jiných specializací.
MUDr. Terezie Mudráková
MUDr. Terezie Mudráková
Rehabilitační lékařka
Promovala jsem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně roku 1997. V roce 2001 jsem získala atestaci 1.stupně ze všeobecného lékařství a roku 2012 z rehabilitačního lékařství. Do září 2021 jsem pracovala jako zástupkyně primářky Rehabilitačního oddělení Uherskohradišťské nemocnice, předtím v Městské nemocnici Uherský Brod, v lázeňském domě MVČR v Luhačovicích a v Nemocnici Atlas ve Zlíně. Absolvovala jsem kurzy manipulační a myoskeletální medicíny na IPVZ Praha u Dr. Vacka PhD., sportovního lékařství na IPVZ Praha u doc. Radvanského a zatím částečně sportovní DNS kurzy u prof. Koláře. Ve volném čase se věnuji procházkám se psem, orientačnímu běhu, turistice po horách a skálolezení. Jsem zastánce aktivního přístupu k vlastnímu zdraví.
Fyzioterapie
V návaznosti na vstupní vyšetření u rehabilitační lékařky, která vám zajistí komplexní diagnostiku a sestaví komplexní rehabilitační plán, se dostanete do péče k jednomu z našich zkušených fyzioterapeutů. S ním budete společně pracovat na vaší individuální terapii.
Náš fyzioterapeut disponuje mnoha technikami řešení vašich obtíží přímo v ordinaci, ale vaše domácí aktivita je rovněž velmi důležitá. U nás jste aktivním účastníkem vaší rehabilitace – námi sestavený plán bude obsahovat doporučené cviky, popřípadě kompenzační pomůcky, které přispějí k rychlejšímu dosažení výsledků.
Mgr. Šárka Dostálová
Mgr. Šárka Dostálová (aktuálně na mateřské dovolené)
Fyzioterapeutka
Vystudovala jsem magisterský obor fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem své nově nabyté zkušenosti uplatňovala v Lázních Luhačovice. Fyzioterapie mi přirostla k srdci a neustále se v ní zdokonaluji. Nabídka práce na poliklinice MŮJ LÉKAŘ je pro mě atraktivní, protože mi umožňuje pracovat v rodném kraji a napomoct tak rozšířit povědomí o fyzioterapii.
Bc. Jana Bučková
Bc. Jana Bučková
Fyzioterapeutka
Fyzioterapii jsem vystudovala nejdříve jako DiS. Bakalářský titul jsem získala při zaměstnání na Zdravotnické univerzitě v Banské Bystrici. Praktické dovednosti získané v průběhu 14 let v Lázních Luhačovice na dětských odděleních a různých stážích v ambulantním zařízení pro dospělé jsem doplnila dalším vzděláváním na certifikovaných odborných kurzech. Mojí doménou jsou především funkční poruchy pohybového systému, které vznikají naším životním a pracovním stylem.
Mgr. Rostislav Mikel
Mgr. Rostislav Mikel
Fyzioterapeut
Fyzioterapii jsem vystudoval na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Celý můj život je spojen se sportem, proto i můj profesní život mě zavedl k několika sportovním klubům. Při dlouholeté spolupráci s 1.FC Slovácko, Tenisovou akademií Slovácko a českým reprezentačním týmem házenkářek jsem se rozhodl své odborné služby poskytovat i širší veřejnosti, v týmu Polikliniky MŮJ LÉKAŘ.
Josef Urbánek
Josef Urbánek
Fyzioterapeut
Vystudoval jsem fyzioterapii v Hradci Králové a poté jsem nastoupil do Centra pro kombinované vady, kde jsem se specializoval na správný stereotyp chůze dle profesora Vojty. V průběhu mé praxe jsem se věnoval dětské fyzioterapii ve FN Plzeň, poté i v privátním sektoru, a specializoval jsem se na astma bronchiale. Absolvoval jsem různé kurzy např. u prof. Koláře, Dr. Springerové, Dr. Rajchla, p. prof. Dylevského... Na Polikliniku MŮJ LÉKAŘ přicházím z Karlových Varů, kde jsem se věnoval funkční dynamické stabilizaci. Mám rád turistiku a malování. Jsem zastáncem aktivního přístupu k vlastnímu zdraví. 
Bc. Marie Langová
Bc. Marie Langová (aktuálně na mateřské dovolené)
Dětská fyzioterapeutka
Práce s dětmi byla mým celoživotním snem a od prvního dne na vysoké škole jsem věděla, že se chci specializovat na dětskou fyzioterapii. 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy jsem úspěšně dokončila v roce 2011, poté jsem s dětmi pracovala na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice v Brně a v soukromém rehabilitačním centru v Praze. Od roku 2017 jsem certifikovanou terapeutkou Vojtovy metody a svoje vzdělání si pravidelně doplňuji dalšími kurzy zaměřenými na dětskou fyzioterapii. Na dětské rehabilitaci mě nejvíce baví rychle viditelný efekt správně prováděné terapie. V terapii využívám různé metody a v případě potřeby mezi sebou jednotlivé přístupy kombinuji. Jelikož nejsou všechna miminka a všechny maminky stejné, snažím se spolu s maminkou najít nejvhodnější možný model rehabilitace tak, aby jej v pohodě zvládla i maminka sama doma. Učím novopečené maminky o psychomotorickém vývoji dětí a jak manipulovat se svými miminky tak, aby podporovaly správný dětský vývoj. Myslím, že prevence vždy byla a bude tou nejlevnější a nejefektivnější cestou. Ve volném čase se věnuji rodině, mám malého syna a už několik let jezdím každé léto vařit na dětský tábor.
Víte, že fyzioterapie neřeší jen následek daného problému, ale především jeho příčinu?

Ceník

Vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem (samoplátce)
700 Kč
Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem (samoplátce)
500 Kč
GUNA MD kolagenová injekce k léčbě pohybového aparátu (1 ampule) - po předchozí konzultaci s lékařem
300 Kč
Fyzioterapie (20 min)
350 Kč
Fyzioterapie (40 min)
500 Kč
Fyzioterapie (60 min)
700 Kč
Kinesio - taping malý 0 - 30 cm (10 min)
100 Kč
Kinesio - taping střední 30 - 60 cm (10 min)
150 Kč
Kinesio - taping velký 60 - 90 cm (10 min)
200 Kč
Kinesio - taping vlastní tejpovací páska (jen práce fyzioterapeuta)
50 Kč
Elektroléčba (15 min)
80 Kč
Elektroléčba (30 min)
100 Kč
Dětská fyzioterapie 0 – 1 rok - vstupní vyšetření - (60 min)
800 Kč
Dětská fyzioterapie 0 – 1 rok - (60 min)
700 Kč
Konzultace psychomotorického vývoje - (60 min)
800 Kč
Návrh na komplexní lázeňskou léčbu
250 Kč
Návrh na příspěvkovou lázeňskou léčbu
400 Kč

Galerie

Noví pacienti
Věnujte péči svému zdraví. Staňte se pacientem naší kliniky, kde každý dostane odbornou péči s úsměvem a bez bolesti. Stačí kliknout.
Top