Náš tým

MUDr. Hana Sklenářová
MUDr. Hana Sklenářová
Praktická lékařka
Studovala jsem Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2007 jsem získala specializovanou způsobilost v oboru všeobecné lékařství. Od té doby jsem pracovala jako praktická lékařka ve Slušovicích. Absolvovala jsem také roční kurz pracovního lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze. Na poliklinice MŮJ LÉKAŘ budu nyní působit jako praktická lékařka a lékařka pro pracovně lékařskou péči.
MUDr. Zuzana Straňáková
MUDr. Zuzana Straňáková
Praktická lékařka
Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem absolvovala v roce 2018. Vybrala jsem si obor praktické lékařství. Nejdříve jsem pracovala v ordinaci praktické lékařky v Malenovicích, kde jsem získávala potřebnou praxi. Nyní nastupuji na polikliniku MŮJ LÉKAŘ a jsem moc ráda, že se můžu stát součástí týmu.
MUDr.Tereza Bilíková
MUDr.Tereza Bilíková
Praktická lékařka
Promovala jsem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2017. Od té doby jsem působila jako interní lékařka na lůžkovém oddělení a urgentním příjmu ve Vojenské nemocnici Brno. Své vzdělání v oboru jsem zakončila úspěšným absolvováním interního kmene v roce 2021. Ačkoliv jsem svou práci měla moc ráda, rozhodli jsme se navrátit do rodného kraje. Proto jsem vděčná za možnost pracovat na poliklinice MŮJ LÉKAŘ jako praktická lékařka a věřím, že zde budu moct uplatnit veškeré dosud získané zkušenosti. Největší radost mně dělá rodina, přátelé, zvířata, volná chvilka na čtení, kino nebo společenské hry a v práci samozřejmě spokojený pacient.
Eva Polanská
Eva Polanská
Sestra
Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v Gottwaldově. Nejdříve jako mladá sestřička jsem pracovala v nemocničním zařízení, následně několik let ve stomatologické ordinaci. Ráda bych svoji profesní kariéru završila jako sestra v ordinaci praktického lékaře na poliklinice MŮJ LÉKAŘ.
Hana Kročilová
Hana Kročilová
Sestra
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Uherském Hradišti a pomaturitní specializační studium v Brně. Po studiu jsem měla šanci vyzkoušet práci jak u lůžka, tak jako staniční sestra na interním oddělení v nemocnici. Před čtrnácti lety jsem přešla do ambulantní diabetologické ordinace. Nyní bych své pracovní zkušenosti ráda rozšířila v ordinaci praktické lékařky na poliklinice MŮJ LÉKAŘ.
MDDr. Adéla Tikovská
MDDr. Adéla Tikovská
Stomatoložka
V roce 2003 jsem vystudovala VOŠ v oboru dentální hygieny a mnoho let jsem se tomuto oboru věnovala a zdokonalovala se. Časem mi ale došlo, že chci lidem pomáhat mnohem více, a tak jsem vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nyní pečuji o své pacienty jak v oblasti dentální hygieny, tak i stomatologie. Na polikliniku MŮJ LÉKAŘ jezdím vypomáhat, jak mi čas dovolí, jelikož mi není lhostejná situace s nedostatkem stomatologů v této lokalitě.
MDDr. Linda Polakovič
MDDr. Linda Polakovič
Stomatoložka
Obor zubní lékařství jsem absolvovala na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Po studiích jsem nastoupila na zubní ambulanci v Púchově, kde jsem získávala potřebnou praxi. Od roku 2015-2020 jsem vedla soukromou zubní praxi v Trenčanských Teplicích, kde jsem púsobila jako rodinná zubní lékařka. Jsem velmi ráda, že poté, co jsem se přestěhovala do Uherského Brodu, jsem dostala příležitost pracovat na Poliklinice MŮJ LÉKAŘ. Zde se snažím zúročit své osobní zkušenosti a vědomosti a zároveň posouvám moji odbornost na vyšší úroveň.
MDDr. Michael Jaromír Hendrych
MDDr. Michael Jaromír Hendrych
Stomatolog
Po vystudování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni jsem působil ve Stomatochirurgické ambulanci VFN. V roce 2021 jsem začal pracovat na zubní klinice Adela dental care v Praze a věnuji se především stomatochirurgii a implantologii. Na polikliniku MŮJ LÉKAŘ jezdím jednou měsíčně, abych v této lokalitě, kde je nedostatek stomatologů, vypomohl zejména v oblastech mých specializací.
MDDr. Petr Kadlček
MDDr. Petr Kadlček
Stomatolog
Začal jsem jinak než většina mých kolegů, a to 3-letým působením v Armádě České republiky. Tam jsem si uvědomil, že je třeba lékařské péče ve všech odvětvích a rozhodl jsem se pro studium zubního lékařství. To jsem absolvoval a ukončil na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Chtěl jsem zůstat v blízkosti své domoviny nejen z osobních důvodů, ale i z důvodu nedostatku stomatologů v této lokalitě. Proto jsem již v předešlém roce vypomáhal na Poliklinice MŮJ LÉKAŘ a rozhodl jsem se pro setrvání a rozvoj mé kariéry v tomto milém a přátelském kolektivu. Mezi mé koníčky patří plavání, kterému jsem se závodně věnoval po dobu 12 let a šachy, které jsem 5 let hrál na profesionální úrovni.
MDDr. Roman Moštěk
MDDr. Roman Moštěk
Stomatolog
Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor zubní lékařství. V univerzitním prostředí pracuji dodnes jako vyučující konzervačního zubního lékařství a endodoncie, stejně tak pracuji, na částečný úvazek, jako lékař pro Fakultní nemocnici v Olomouci. Z osobních důvodů, i z důvodu nedostatku stomatologů v mém rodném kraji, jsem se rozhodl stát se součástí týmu Polikliniky MŮJ LÉKAŘ v Uherském Brodě. Mezi mé koníčky patří střelba z historických i současných střelných zbraní, airsoft a lukostřelba a relaxuji např. u modelářství či jízdou na koni.
Věra Gajdůšková
Věra Gajdůšková
Sestra
Střední zdravotnickou školu jsem absolvovala ve Zlíně v oboru všeobecná sestra. Po maturitě jsem nastoupila do Baťovy nemocnice ve Zlíně na interní oddělení a poté na interní JIP. Po mateřské dovolené jsem několik let pracovala v zubní ordinaci v Uherském Brodě. Nyní bych chtěla získat další nové zkušenosti na poliklinice MŮJ LÉKAŘ.
Adéla Špíšková
Adéla Špíšková
Zubní instrumentářka
Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v Uherském Hradišti. Již v loňském roce jsem na poliklinice MŮJ LÉKAŘ byla na praxi a jsem ráda, že po ukončení studia zde můžu pracovat jako zdravotní sestra a být součástí tohoto kolektivu.
Bc. Eliška Skovajsová
Bc. Eliška Skovajsová
Dentální hygienistka
V roce 2021 jsem zakončila své vzdělání v oboru Dentální hygiena na Masarykově univerzitě v Brně. Po celou dobu studia jsem docházela do některých brněnských ordinací, kde jsem získávala potřebnou praxi. Ačkoli jsem Brno měla moc ráda, věděla jsem, že časem budu chtít pomáhat tvořit zdravé a krásné úsměvy v blízkosti své domoviny. Proto mě možnost pracovat na poliklinice MŮJ LÉKAŘ v Uherském Brodě, městě, kde jsem prožila svá středoškolská léta, velice těší. Ve volném čase upřednostňuji spíše přírodu před hlukem města. Dlouhé roky hraji na kytaru i saxofon, baví mě sportovat nebo také kreslit a ráda přispívám k radosti lidí kolem mě.
Bc. Monika Kubíková
Bc. Monika Kubíková
Dentální hygienistka
Po absolvování čtyřletého gymnázia v Uherském Brodě jsem se rozhodla jít studovat dentální hygienu. Vybrala jsem si pro své studium Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jelikož jsem vždy chtěla zůstat ve svém rodném městě, jsem velmi ráda, že můžu pracovat na poliklinice MŮJ LÉKAŘ. I když jsem momentálně na rodičovské dovolené, i tak jednou týdně docházím na Polikliniku pomáhat pacientům k zdravějšímu úsměvu.
MUDr. Jana Procházková
MUDr. Jana Procházková
Oftalmoložka
Po ukončení studia na Lékařské fakultě MU v Brně v roce 2002 jsem nastoupila na oční oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Po dvou letech jsem se vrátila do svého rodného kraje a přešla jsem na oční oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. V roce 2005 jsem úspěšně složila atestaci z oftalmologie a následně v roce 2009 získala specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie. V nemocnici jsem pracovala na ambulanci a v posledních letech jsem se více věnovala problematice zeleného zákalu. Od léta 2017 jsem přijala nabídku pracovat pro polikliniku MŮJ LÉKAŘ, kde mohu ordinovat v nově zařízené ambulanci s moderními přístroji.
MUDr. Terezie Mudráková
MUDr. Terezie Mudráková
Rehabilitační lékařka
Promovala jsem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně roku 1997. V roce 2001 jsem získala atestaci 1.stupně ze všeobecného lékařství a roku 2012 z rehabilitačního lékařství. Do září 2021 jsem pracovala jako zástupkyně primářky Rehabilitačního oddělení Uherskohradišťské nemocnice, předtím v Městské nemocnici Uherský Brod, v lázeňském domě MVČR v Luhačovicích a v Nemocnici Atlas ve Zlíně. Absolvovala jsem kurzy manipulační a myoskeletální medicíny na IPVZ Praha u Dr. Vacka PhD., sportovního lékařství na IPVZ Praha u doc. Radvanského a zatím částečně sportovní DNS kurzy u prof. Koláře. Ve volném čase se věnuji procházkám se psem, orientačnímu běhu, turistice po horách a skálolezení. Jsem zastánce aktivního přístupu k vlastnímu zdraví.
Mgr. Šárka Dostálová
Mgr. Šárka Dostálová
Fyzioterapeutka
Vystudovala jsem magisterský obor fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem své nově nabyté zkušenosti uplatňovala v Lázních Luhačovice. Fyzioterapie mi přirostla k srdci a neustále se v ní zdokonaluji. Nabídka práce na poliklinice MŮJ LÉKAŘ je pro mě atraktivní, protože mi umožňuje pracovat v rodném kraji a napomoct tak rozšířit povědomí o fyzioterapii.
Josef Urbánek
Josef Urbánek
Fyzioterapeut
Vystudoval jsem fyzioterapii v Hradci Králové a poté jsem nastoupil do Centra pro kombinované vady, kde jsem se specializoval na správný stereotyp chůze dle profesora Vojty. V průběhu mé praxe jsem se věnoval dětské fyzioterapii ve FN Plzeň, poté i v privátním sektoru, a specializoval jsem se na astma bronchiale. Absolvoval jsem různé kurzy např. u prof. Koláře, Dr. Springerové, Dr. Rajchla, p. prof. Dylevského... Na Polikliniku MŮJ LÉKAŘ přicházím z Karlových Varů, kde jsem se věnoval funkční dynamické stabilizaci. Mám rád turistiku a malování. Jsem zastáncem aktivního přístupu k vlastnímu zdraví. 
Bc. Marie Langová
Bc. Marie Langová
Dětská fyzioterapeutka
Práce s dětmi byla mým celoživotním snem a od prvního dne na vysoké škole jsem věděla, že se chci specializovat na dětskou fyzioterapii. 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy jsem úspěšně dokončila v roce 2011, poté jsem s dětmi pracovala na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice v Brně a v soukromém rehabilitačním centru v Praze. Od roku 2017 jsem certifikovanou terapeutkou Vojtovy metody a svoje vzdělání si pravidelně doplňuji dalšími kurzy zaměřenými na dětskou fyzioterapii. Na dětské rehabilitaci mě nejvíce baví rychle viditelný efekt správně prováděné terapie. V terapii využívám různé metody a v případě potřeby mezi sebou jednotlivé přístupy kombinuji. Jelikož nejsou všechna miminka a všechny maminky stejné, snažím se spolu s maminkou najít nejvhodnější možný model rehabilitace tak, aby jej v pohodě zvládla i maminka sama doma. Učím novopečené maminky o psychomotorickém vývoji dětí a jak manipulovat se svými miminky tak, aby podporovaly správný dětský vývoj. Myslím, že prevence vždy byla a bude tou nejlevnější a nejefektivnější cestou. Ve volném čase se věnuji rodině, mám malého syna a už několik let jezdím každé léto vařit na dětský tábor.
Mgr. Rostislav Mikel
Mgr. Rostislav Mikel
Fyzioterapeut
Fyzioterapii jsem vystudoval na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Celý můj život je spojen se sportem, proto i můj profesní život mě zavedl k několika sportovním klubům. Při dlouholeté spolupráci s 1.FC Slovácko, Tenisovou akademií Slovácko a českým reprezentačním týmem házenkářek jsem se rozhodl své odborné služby poskytovat i širší veřejnosti, v týmu Polikliniky MŮJ LÉKAŘ.
Bc. Jana Bučková
Bc. Jana Bučková
Fyzioterapeutka
Fyzioterapii jsem vystudovala nejdříve jako DiS. Bakalářský titul jsem získala při zaměstnání na Zdravotnické univerzitě v Banské Bystrici. Praktické dovednosti získané v průběhu 14 let v Lázních Luhačovice na dětských odděleních a různých stážích v ambulantním zařízení pro dospělé jsem doplnila dalším vzděláváním na certifikovaných odborných kurzech. Mojí doménou jsou především funkční poruchy pohybového systému, které vznikají naším životním a pracovním stylem.
Silvie Procházková
Silvie Procházková
Masérka
Profesi masérky se věnuji asi od roku 2008, kdy jsem úspěšně ukončila masérský kurz ve Zlíně. Začínala jsem s klasickými masážemi, později se zdokonalila v baňkování, v masážích lávovými kameny a v masáži obličeje. Svoji práci chci nadále zdokonalovat učením dalších blahodárně prospěšných masáží pro tělo i duši.
Ronald Tikovský
Ronald Tikovský
Masér
Většinu svého života jsem zasvětil studiu jógy, meditace, zdravé výživy a fungování těla, které je spojeno i s poznáním duše. Tato filozofie mne fascinuje a naplňuje tak, že jsem si rozšířil své schopnosti o umění masáží. Mým cílem není jen pomoci tělu, ale i zklidnit a zrelaxovat mysl a celkově podpořit zdraví každého klienta.
Mgr.Jana Šáchová, DiS.
Mgr.Jana Šáchová, DiS.
Výživová terapeutka
Vystudovala jsem obor Regenerace a Výživa na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi další absolvované obory patří: učitelství tělesné výchovy na FSpS MU Brno a také zdravotnický záchranář na VZŠ ve Zlíně.
Od mládí se věnuji sportu a na pohybu jsem závislá i v dnešní době. Dlouhé roky jsem závodně hrála házenou, kde jsem pochopila, jak je důležité kvalitně se stravovat. Věnuji se edukační činnosti v oblasti zdravého pohybu a výživy pro dospělé i děti. V současné době trénuji také atletickou přípravku pro děti, kde se snažím aplikovat své znalosti i zkušenosti a vést děti již od mládí ke zdravému životnímu stylu.
Každý den mně dělají radost mé dvě dcerky, partner, voňavá a chutná káva, domácí mazlíčci a samozřejmě kvalitní a chutné jídlo. Neřídím se žádnými extrémy, ale hledám optimální cestu, jak udržet sebe i svou rodinu ve zdraví.
Světlana Mužíková
Světlana Mužíková
Recepční
Snažím se efektivně naplánovat čas klientů i týmu polikliniky, poskytovat spolehlivou administrativní podporu a kvalitní pracovní zázemí v přátelském duchu.
Markéta Bučková
Markéta Bučková
Recepční
Jsem tady pro vás všechny, kteří potřebujete využít služby Polikliniky nebo jen poradit. Ráda bych, abyste se zde cítili příjemně, tedy úsměv, ochota a vstřícnost jsou pro mne samozřejmostí.
Noví pacienti
Věnujte péči svému zdraví. Staňte se pacientem naší kliniky, kde každý dostane odbornou péči s úsměvem a bez bolesti. Stačí kliknout.
Aktuálně
Top