Pro zaměstnance České Zbrojovky

Zaměstnanci České zbrojovky a.s. mají každý rok k dispozici benefity v hodnotě 1 500 Kč na služby poskytované poliklinikou Můj lékař. Body jsou platné pouze pro daný rok, a to od 1. 1. do 31. 12. Nevyčerpané body propadají, nelze je převádět do dalšího roku.

Tyto body může každý zaměstnanec, který je v zaměstnaneckém poměru v České zbrojovce a.s.
k 1. 1., čerpat na jakékoliv služby polikliniky.

Jak využít body v hodnotě 1 500 Kč?

Novinky:

Benefity
Benefity

Další možnosti čerpání:

Akční balíčky fyzioterapie
Nenechávajte objednávání a čerpání Benefitů na listopad a prosinec. Poliklinika mívá v těchto měsících plné kapacity.
Každý zaměstnanec, který je recepční polikliniky vyzván, se musí prokázat identifikační kartou, kterou používá pro příchod a odchod do zaměstnání, případně dokladem totožnosti. Noste proto, prosím, ID kartu s sebou.
Děkujeme.

Těšíme se na Vás!
Kolektiv polikliniky Můj lékař
Noví pacienti
Věnujte péči svému zdraví. Staňte se pacientem naší kliniky, kde každý dostane odbornou péči s úsměvem a bez bolesti. Stačí kliknout.
Top